Vyhlásenie o prístupnosti

Webové stránky //www.upn.gov.sk sú vytvorené so snahou o prístupnosť obsahu a funkčnosti. Usporiadanie a ovládanie stránok je navrhnuté tak, aby stránky boli dostupné aj pre alternatívne prehliadače (textové prehliadače a pod.) a pre osoby so špecifickými potrebami.

Použitá metodika prístupnosti web stránok

Web stránky //www.upn.gov.sk sú v súlade so všetkými dôležitými pravidlami prístupnosti podľa nasledovných metodík: WCAG 1.0 a Blind Friendly Web (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska).

Štandardy

Štruktúra obsahu je vytvorená podľa štandardu HTML5 a vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov CSS.

Obrázky

Všetky obrázky a fotografie nesúce nejaký obsah sú označené pomocou atribútov "alt" a/alebo "title". Stránky sú ovládateľné a čitateľné aj s vypnutým zobrazením obrázkov, či CSS štýlov.

Odkazy

Textové odkazy sú jednoznačne odlíšené od okolitého textu inou farbou. Odkazy sa neotvárajú do nového okna.

Odkazy na súbory

Používateľ je vždy upozornený pri odkazoch na iný ako webový dokument (napr. jpg, gif, flash, doc, pdf a pod.) buď informáciou v zátvorke za odkazom, alebo informáciou v popise odkazu (v značke "title") a prípadne aj grafickým znázorením.

Tlač

Súčasťou web stránok je aj CSS štýl pre tlačovú verziu. Všetky stránky je možné vytlačiť štandardnými prostriedkami internetového prehliadača.

Audio a video

Audio obsah je poskytovaný vo formáte MP3, ktorý je prehratelný takmer na všetkých dnešných platformách.
Vložené video na stránke je vo formáte Flash Video (FLV), pre ktorý potrebný Adobe Flash Player dostupný pre vačšinu platforiem. Okrem formátu FLV sa na stránke nachádza obsah aj vo formáte MOV (Quicktime).

Dokumenty

Pre dokumenty je použitý formát PDF a RTF, ktoré sú nezávislé na platforme. Niektoré dokumenty možu obsahovať digitalizovaný archívny materiál, z ktorého nie je možné urobiť textovú verziu.

Kontakt

V prípade problémov s funkčnosťou či prístuponosťou stránky //www.upn.gov.sk nás možete kontaktovať emailom na adresu webmaster@upn.gov.sk. Ďalšie kontaktné informácie nájdete v sekcií Kontakty.

Vytlačiť