Funkcionári KSČ a KSS

Vyhľadávanie
Komunisti sa už počas 2. svetovej vojny začali pripravovať na prevzatie politickej moci v Československu. To sa im úplne podarilo vo februári 1948. Odvtedy až do konca roku 1989 bola komunistická strana "vedúcou silou spoločnosti". Riadila štát a ovládala všetky oblasti verejného života, jej funkcionári sa preto stali najmocnejšími osobami, ktoré organizovali a riadili činnosť štátnych orgánov i spoločenských organizácií.

Komunistická strana bola organizovaná prísne hierarchicky. Straníci volili na zjazdoch a konferenciách členov i kandidátov ústredného výboru a kontrolných orgánov. Tí volili členov a kandidátov predsedníctva ústredného výboru, tajomníkov a členov sekretariátu ÚV ako aj "prvého muža" strany – generálneho tajomníka. Zjazdy popri voľbe straníckych orgánov hodnotili činnosť strany za predchádzajúce obdobie a vytyčovali ciele do budúcnosti.

Funkcionári ÚV KSS sa v medzivolebnom období schádzali na plenárnych zasadnutiach, na ktorých priebežne riešili aktuálne úlohy a problémy strany.

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským národným archívom pracuje na projekte, v rámci ktorého zdokumentuje personálnu štruktúru orgánov KSČ a KSS. V prvej etape zverejňujeme štruktúru orgánov strany, zoznamy zjazdovmená najvyšších funkcionárov Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska od roku 1945. Ako podklad sme použili dobovú stranícku tlač, ktorá sa nachádza v knižnici Ústavu pamäti národa. Druhá etapa projektu má podobu databázy plenárnych zasadnutí ÚV KSS. V ďalších etapách sa budeme venovať krajským a okresným štruktúram komunistickej strany.