Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

ÚPN vydal príručku pre školy - Politické procesy na Slovensku v rokoch 1948 - 1954

Publikácia sa venuje politickým procesom v rokoch 1948 – 1954 ako najkrutejším komunistickým perzekúciám voči obyvateľom Slovenska. Jej primárnym cieľom je objasniť najmä študentom historické súvislosti udalostí po roku 1948, ktoré sa spájali s organizovaním politických procesov na Slovensku. V prvom rade sa pokúša definovať fenomén politických procesov – pomenovať príčiny ich vzniku, zmysel a ciele. V krátkosti charakterizuje aj ich mechanizmus a zároveň predstavuje konkrétne prípady tých politických procesov, ktoré najväčšmi zasiahli slovenskú spoločnosť. Neobchádza ani problematiku revízií politických procesov a súdnych rehabilitácií, ktoré sa v rôznej forme začali už roku 1955, no plnohodnotnej rehabilitácie sa väčšina z obetí dočkala až po roku 1989. Text publikácie priebežne dopĺňajú autentické spomienky a výpovede šiestich politických väzňov, ktorí si na konci 40. a začiatkom 50. rokov 20. storočia prešli mašinériou politických procesov a zároveň i výňatky z výpovedí troch popredných vyšetrovateľov Štátnej bezpečnosti, ktorí sa na organizovaní týchto represií priamo podieľali.

ISBN 978 -80-89335-87-9

Cena: 9.30 €


Vytlačiť