Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Publikácie

Publikačná činnosť ÚPN

Jednou z hlavných úloh Ústavu pamäti národa zakotvených v zákone č.553/2002 Z.z. patrí aj poskytovanie výsledkov svojej činnosti verejnosti formou odborných monografií i zverejňovania a sprístupňovania dokumentov o dobe neslobody (1939 – 1989). Z tohto dôvodu už od svojho vzniku zostavuje ÚPN publikačný plán obsahujúci monografie, dokumenty, zborníky i periodikum Pamäť národa, ktorého úvodné číslo vyšlo v októbri 2004. Od roku 2005 časopis vychádza so štvťročnou periodicitou a pre Ústav pamäti národa predstavuje hlavnú publikačnú bázu, v rámci ktorej formou vedeckých štúdií i odborne spracovaných dokumentov oboznamuje odbornú i širokú laickú verejnosť so zložitým obdobím našich dejín, ktorého skúmanie je podľa zákona predmetom jeho činnosti. Ako pramennú základňu využívajú jednotliví autori v podstatnej miere aj vlastný archív ústavu.

Uvedené publikácie sú dostupné vo vybraných kníhkupectvách (napr. Artforum, Panta Rhei, ChristBook, v predajniach Spolku sv. Vojtecha, Lúč a iné), resp. môžete si ich zakúpiť priamo v ÚPN (Útorok: 8:00 - 12:00 hod., Streda: 9:00 - 12:00 a 13:00 - 14:30 hod., Štvrtok: 8:00 - 12:00 hod. alebo mimo stanovených hodín len po predchádzajúcom telefonickom, prípadne mailovom dohovore) alebo objednať na dobierku.

Objednávky zasielajte na adresu: distribucia@upn.gov.sk.

Vytlačiť