Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

9. január 1944. Slovenská národná rada v Londýne

Slovenská národná rada v Londýne (SNRvL) bola založená 9. januára 1944. Bezprostredným podnetom na jej vznik bolo podpísanie československo-sovietskej zmluvy o priateľstve a spolupráci z 12. decembra 1943. Peter Prídavok – zakladateľ a predseda SNRvL, ktorý na jeseň 1939 odišiel organizovať odboj ponajprv do Paríža, neskôr do Londýna, zmluvu ostro kritizoval a staval sa proti prosovietskej orientácii československej exilovej vlády na čele s prezidentom Edvardom Benešom. SNRvL bola tak prvou slovenskou odbojovou organizáciou stojacou na platforme antinacizmu, antikomunizmu a obrany slovenských záujmov. V deň založenia SNRvL zaslal Prídavok otvorený list britskému ministrovi zahraničných vecí Anthonymu Edenovi, v ktorom odmietol nároky Benešovej exilovej vlády vystupovať v mene Slovákov. Zároveň Edenovi oznámil vznik SNRvL. V liste sa tiež konštatovalo, že SNRvL prebrala úlohu brániť slovenské záujmy na pôde Spojencov, až kým slovenský národ nebude môcť slobodne vyjadriť svoju vôľu prostredníctvom demokraticky zvolených zástupcov. Vyjadrila tiež vieru vo víťazstvo Spojencov nad „nemeckou agresiou". Cieľom SNRvL bolo pracovať za zachovanie slovenskej štátnosti a vybudovanie demokratického poriadku. Pri dosiahnutí tohto cieľa sa SNRvL opierala o zásady kresťanskej etiky, Atlantickú Chartu a Štyri slobody deklarované prezidentom USA Franklinom D. Rooseveltom. Na jeseň 1948 sa SNRvL pretvorila na Slovenskú národnú radu v zahraničí (SNRvZ).

Autor textu: Beáta Katrebová Blehová

Peter Prídavok. Zdroj: internet

Peter Prídavok. Zdroj: internet

Vytlačiť