Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

8. august 1949 - Rozhodnutie o zriadení zvláštneho oddelenia pre hľadanie nepriateľov v KSČ pri Ministerstve vnútra

Po vzájomnej roztržke J. V. Stalina a J. B. Tita v roku 1948 sa Stalinova teória o zostrovaní triedneho boja postupne transformovala do tézy o prenikaní nepriateľov do vedenia komunistických strán.

Začiatok tejto kampane bol v Československu spojený s vyšetrovaním a s procesom so skupinou László Rajk a spol., ktorý sa konal v septembri 1949 v Budapešti. V júni 1949 K. Gottwald zriadil zvláštnu komisiu T, zloženú z pracovníkov straníckeho aparátu a ŠtB, ktorá mala za úlohu preveriť celkovo 60 vytipovaných významných osôb (napr. ministra vnútra Václava Noska, ministra zahraničných vecí Vladimíra Clementisa). Aby sa vyšetrovanie urýchlilo, rozhodla komisia T 8. augusta 1949 o zriadení zvláštneho oddelenia pre hľadanie nepriateľov v KSČ, ktoré malo byť súčasťou rezortu Bezpečnosti. Od tohto momentu sa prenieslo vyšetrovanie prípadov nepriateľov v KSČ zo straníckej pôdy na pôdu ŠtB, čo malo v budúcnosti pre množstvo významných komunistických funkcionárov fatálne následky.

Toto oddelenie (oddelenie IIa, neskôr premenované na sektor IIa) vzniklo v októbri 1949 pri II. sektore (politické spravodajstvo) skupiny BAa a malo vykonávať vyšetrovanie „straníckych a politických deliktov“. Na jeho čele stál K. Šváb a svoju kariéru tu začali aj viacerí vyšetrovatelia – napríklad B. Doubek a V. Kohoutek. Vyšetrovali viacerých komunistických funkcionárov – V. Nového, E. Löbla, E. Otta a ďalších. Podobný útvar bol zriadený aj na Slovensku a jeho vedením bol poverený T. Baláž. Na jeseň roku 1950 nebol sektor IIa prevzatý do vznikajúceho Veliteľstva ŠtB a zanikol. Jeho príslušníci (hlavne vyšetrovatelia) však vytvorili základ neslávne známeho VI. sektoru (vyšetrovacieho) Veliteľstva ŠtB.

Branislav Kinčok

Vytlačiť