Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

5. november 1988. Založenie Československého helsinského výboru

Na podnet Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva vznikla 5. novembra 1988 v Prahe mimovládna organizácia s názvom Medzinárodná helsinská federácia – Československý helsinský výbor (ČsHV). Založilo ju 21 opozičných aktivistov (Jiří Hájek, Rudolf Battěk, Ján Čarnogurský, Josef Danisz, Jiří Dienstbier, Bohumil Doležal, Václav Havel, Bohumír Janát, Zdeněk Jičínský, Vladimír Kadlec, Eva Kantůrková, Ladislav Lis, Milan Machovec, Václav Malý, Anna Marvanová, Radim Palouš, Libuše Šilhánová, Jan Štern, Karel Štindl, Petr Uhl a Jan Urban), ktorí sa napriek hrozbe trestného stíhania rozhodli zverejňovať svoje stanoviská k nesúladu vtedajšieho právneho poriadku s medzinárodnými princípmi ľudských práv tak, ako boli formulované vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie spojených národov z roku 1948 a na Konferencii o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách v roku 1975.

Činnosť ČsHV priamo nadviazala na prácu Charty 77 a Výboru na obranu nespravodlivo stíhaných, ktoré upozorňovali na nezákonné a nehumánne praktiky československého komunistického režimu. Od januára 1989 vydával ČsHV samizdatový časopis Zpravodaj ČsHV.

Po páde komunistického režimu v Československu sa činnosť ČsHV zamerala na aplikáciu ľudských práv do právnych noriem a obranu občanov alebo skupín obyvateľstva (deti, cudzinci, utečenci, väzni atď.), ktorí sa stali obeťami diskriminácie alebo nezákonnosti. V marci 1990 sa z ČsHV vydelil samostatný Slovenský Helsinský výbor pod vedením filozofa Júliusa Strinku. ČsHV zmenil svoj názov na Český helsinský výbor na konci roka 1992.

Tomáš Klubert

Foto: Predseda Československého helsinského výboru prof. Jiří Hájek (1913 – 1993) - zdroj internet

Foto: Predseda Československého helsinského výboru prof. Jiří Hájek (1913 – 1993) - zdroj internet

Vytlačiť