Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

29. november - Zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany

Úspešný generálny štrajk 27. novembra 1989 prinútil vedúce špičky československého komunistického režimu, aby súhlasili s požiadavkou opozície na zmeny v Ústave a rekonštrukciu federálnej vlády.

Už v stredu 29. novembra 1989 bol na 16. mimoriadnej schôdzi Federálneho zhromaždenia zrušený článok 4 o vedúcej úlohe komunistickej strany v štáte a spoločnosti. Súčasne bol zmenený článok 6 o Národnom fronte, v ktorom boli podľa Ústavy združené povolené politické strany a spoločenské organizácie, ako aj článok 16, podľa ktorého kultúrna politika, vzdelávanie a výchova boli vedené v duchu vedeckého komunizmu a marxizmu-leninizmu. Zo všetkých 309 prítomných poslancov, prevažne členov komunistov, ani jeden nehlasoval proti ústavným zmenám, ani sa nezdržal hlasovania. Tak po vyše štyroch desaťročiach skončil v Československu mocenský monopol komunistickej strany a začala sa éra politickej plurality.

Tomáš Klubert

Foto: Budova Federálneho zhromaždenia ČSSR. Zdroj: wikimedia.org.

Vytlačiť