Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

27. november 1989 - Generálny štrajk v ČSSR

Brutálny zákrok bezpečnostných zložiek proti pokojnej manifestácii pražských študentov 17. novembra 1989 vyvolal odpor v celej Československej socialistickej republike (ČSSR). 19. novembra 1989 vznikli v Prahe a Bratislave nezávislé občianska iniciatívy Občanské fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN), ktoré začali organizovať masové protesty proti komunistickému režimu.

SNA foto Ján Rendek  - Generálny štrajk v CHZJD Bratislava

Večer 24. novembra 1989 podal demisiu Ústredný výbor Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) a za nového generálneho tajomníka KSČ bol namiesto skompromitovaného Miloša Jakeša zvolený málo známy Karel Urbánek. OF a VPN však nepovažovalo kozmetické zmeny vo vedení štátostrany za dostatočné a trvali na okamžitom ukončení mocenského monopolu KSČ. Ich požiadavku na zrušenie ústavného článku o vedúcej úlohe komunistickej strany v štáte a spoločnosti a vypísanie slobodných volieb mal legitimizovať generálny štrajk, ktorý bol vyhlásený na 27. november 1989. Karel Urbánek a ďalší komunistickí funkcionári chceli sa pokúsili generálnemu štrajku zabrániť agitáciou medzi baníkmi a robotníkmi v strojárenskom priemysle, ale ich snahy vyzneli naprázdno.

Na poludnie 27. novembra 1989 vstúpilo v ČSSR pod heslom "Koniec vlády jednej strany" do dvojhodinového generálneho štrajku 75 % tovární, úradov, škôl a obchodov. Podniky s nepretržitou prevádzkou sa k štrajku pripojili manifestačne. Vďaka tomu boli národohospodárske škody, ktorými vládna moc strašila občanov, minimálne.

Úspech generálneho štrajku presvedčivo dokázal, že komunistický režim stratil podporu obyvateľstva a revolučné zmeny v ČSSR už nie je možné zvrátiť.

Tomáš Klubert

Foto: Ján Rendek - Generálny štrajk Chemických závodoch Juraja Dimitrova, Bratislava. Zdroj: Slovenský národný archív a www.17november1989.sk

Vytlačiť