Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

27. máj 1942 - Heydrichiáda

27. mája 1942 bol v Prahe pri bojovej akcii príslušníkov exilovej čs. armády rtm. Jozefa Gabčíka a rtm. Jana Kubiša ťažko zranený zastupujúci ríšsky protektor generál SS a polície Reinhard Heydrich. Úspešný útok na jedného z najmocnejších mužov Tretej ríše nacistov šokoval. Neváhali preto pristúpiť k brutálnym opatreniam. Ešte v ten istý deň bol v Protektoráte Čechy a Morava vyhlásený výnimočný stav. Pomocníci páchateľov, ale aj osoby, ktoré im poskytli pomoc alebo schvaľovali atentát, mali byť zastrelené s celou svojou rodinou.

Nemecké bezpečnostné orgány začali okamžite prehľadávať byty v celej Prahe a zatýkať podozrivých. Na hlavy útočníkov bola vypísaná odmena vo výške jeden milión Ríšskych mariek. Rozhlas a tlač denne zverejňovali mená zastrelených. Nemci napriek tomu nenašli žiadne stopy vedúce ku Gabčíkovi a Kubišovi. Ako bezcenných sa ukázalo aj všetkých 309 udaní.

Keď Heydrich 4. júna 1942 podľahol svojim zraneniam, vykonali nacisti bezprecedentnú zastrašovaciu akciu. Podľa plánu veliteľa polície v protektoráte Karla Hermanna Franka bola s priamym schválením Adolfa Hitlera 10. júna 1942 vyhladená stredočeská obec Lidice. O dva týždne neskôr postihol rovnaký osud východočeskú osadu Ležáky.

Medzitým sa nemeckým bezpečnostným orgánom podarilo s pomocou zradcu Karla Čurdu odhaliť úkryt Gabčíka, Kubiša a ďalších piatich príslušníkov zahraničnej armády (npor. Adolf Opálka, rtm. Josef Valčík, čat. ašp. Josef Bublík, čat. Jan Hrubý a čat. Jaroslav Švarc) v pražskom Kostole sv. Cyrila a Metoda. V boji s obrovskou presilou všetkých sedem vojakov 18. júna 1942 zahynulo. Väčšina ich spolupracovníkov spolu s rodinnými príslušníkmi zomrela v koncentračnom tábore Mauthausen. Gabčíkových príbuzných však pred pomstou nacistov ochránila skutočnosť, že mali slovenské štátne občianstvo. Celkovo sa stalo obeťou teroru po útoku na Reinharda Heydricha asi 5000 mužov, žien a detí.

Foto: Andrea Púčiková (Krypta pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda v súčasnosti)

Vytlačiť