Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

27. jún 1968. Manifest 2000 slov

Dňa 27. júna 1968 bol na stránkach časopisu Literární listy a v denníkoch Mladá fronta a Zemědelské noviny zverejnený politický manifest českého novinára Ludvíka Vaculíka 2000 slov, které patří dělníkům, zemědělcům, umělcům a všem, ktorý je považovaný za najdôležitejší dokument Pražskej jari.

Manifest vznikol na podnet pracovníkov Československej akadémie vied Jana Broda, Miroslava Holuba, Otakara Poupy a Otta Wichterleho. Jeho cieľom bolo aktivizovať československú verejnosť proti narastajúcemu tlaku dogmatického krídla Komunistickej strany Československa (KSČ), ktoré podporovali najvyšší predstavitelia Sovietskeho zväzu, Poľska, Maďarska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky.

Ludvík Vaculík vo svojom manifeste uviedol, že komunistická strana môže počítať s podporou občanov len vtedy, keď bude dôsledne pokračovať v nastúpenom kurze demokratizácie. Odmietol akékoľvek obmedzovanie slobody prejavu a vyzval k zakladaniu výborov na obranu slobody tlače. V reakcii na vyhrážky z radov príslušníkov Ľudových milícií, ktorí sa dožadovali „obnovenia poriadku" požadoval možnosť obrany pred „návratom starých síl, ktorých odplata by bola hrozná“.

Manifest 2000 slov vyvolal ostrú reakciu vedenia KSČ, ktoré ho odmietlo so zdôvodnením, že sa obracia proti politike strany a vlády. Podľa generálneho tajomníka sovietskej komunistickej strany Leonida Brežneva predstavoval signál k nástupu kontrarevolučných síl. Široká verejnosť vrátane mnohých radových komunistov však prijala Vaculíkov manifest kladne. Redakcie periodík, v ktorých bol zverejnený, zozbierali na jeho podporu vyše 100 000 podpisov.

Po nástupe tzv. normalizácie bol manifest 2000 slov označený za hlavný symbol údajnej kontrarevolúcie. Väčšina jeho signatárov bola perzekvovaná a niektorí svoj podpis odvolali.

Tomáš Klubert

Foto: Literárne listy 27.6.1968, zdroj fotografie: internet

Zdroj fotografie: internet

Vytlačiť