Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

22. august 1968 – 14. mimoriadny zjazd KSČ v Prahe - Vysočanoch

Hneď po invázii vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy do ČSSR bol zvolaný 14. mimoriadny zjazd KSČ, ktorý sa mal pôvodne konať 9. septembra 1968.

Zjazdu predsedal Věnek Šilhán. Zúčastnilo sa na ňom tri štvrtiny z celkového počtu delegátov, z toho len necelých 10 percent zo Slovenska. Delegáti zjazdu zvolili nové orgány ÚV KSČ. Do 29-členného Predsedníctva ÚV KSČ bolo zvolených 9 delegátov zo Slovenska; okrem prvého tajomníka ÚV KSČ A. Dubčeka aj G. Husák, P. Colotka, V. Pavlenda, J. Zrak.

Zjazd odsúdil okupáciu, žiadal odchod cudzích vojsk, návrat zatknutých ústavných predstaviteľov a znemožnil nastoliť stranícke a štátne orgány podporujúce okupantov. Prijal rad dokumentov: prehlásenie k občanom Československa, výzvu ku komunistickým a robotníckym stranám sveta.

Na základe výsledkov moskovských rokovaní 23.-26. augusta bol prijatý tzv. Moskovský protokol, ktorý anuloval závery 14. mimoriadneho zjazdu KSČ. Zasadnutie ÚV KSČ 31. 8. 1968 prijalo Moskovský protokol ako záväzný program normalizácie vnútropolitickej situácie v ČSSR.

Ján Bobák

Vytlačiť