Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

20. − 30. jún 1968. Vojenské cvičenie „Šumava“

Na začiatku apríla 1968 dospelo sovietske vedenie k záveru, že československým komunistom sa vymkol z rúk demokratizačný proces a vlastnými silami už nie sú schopní zabrániť nástupu „kontrarevolúcie". Vzhľadom na to vydal 8. apríla 1968 sovietsky minister obrany maršal Anton Grečko vybraným divíziám rozmiestneným na území Maďarska, Poľska a Nemeckej demokratickej republiky rozkaz, aby začali prípravy na okupáciu Československa s krycím názvom operácia „Dunaj".

Prípravy na inváziu boli maskované rozsiahlymi vojenskými cvičeniami. Počas návštevy Prahy v dňoch 17. - 22. mája 1968 si Grečko od československej strany vynútil, aby sa vojenské cvičenie s kódovým názvom „Šumava", pôvodne naplánované na september 1968, uskutočnilo už v dňoch 20. - 30. júna. Na základe pokynov hlavného veliteľa Varšavskej zmluvy sovietskeho maršala Ivana Jakubovského sa na cvičení zúčastnilo deväť armádnych štábov. Z toho tri sovietske, tri československé, dva maďarské a jeden poľský.

Námetom cvičenia „Šumava" bolo odrazenie fiktívnej agresie Severoatlantickej aliancie a Rakúska proti štátom sovietskeho bloku a následná protiofenzíva na smeroch Praha - Norimberg a Ostrava - Viedeň. V skutočnosti poslúžilo sovietskemu veleniu na prieskum československých komunikácií a vybudovanie spojovacej siete v rámci príprav operácie „Dunaj". Z politického hľadiska malo demonštrovať vojenskú moc Varšavskej zmluvy a odhodlanie použiť ju pri poskytovaní podpory tzv. zdravým silám v Komunistickej strane Československa.

Na československom území sa na cvičení „Šumava" zúčastnilo približne 24 000 vojakov (z toho 18 000 spojeneckých), 79 tankov (66 spojeneckých) a 87 lietadiel a vrtuľníkov (66 spojeneckých). Zatiaľ čo príslušníci maďarskej a poľskej armády opustili Československo hneď po jeho skončení, odchod sovietskych jednotiek bol zámerne odďaľovaný až do 3. augusta 1968. Spojovacia sieť vytvorená v Československu počas cvičenia „Šumava" však zostala naďalej rozvinutá

Tomáš Klubert

Foto: vojenské cvičenie Šumava, zdroj Vojenský historický archív v Prahe

Zdroj fotografie: Vojenský historický archív v Prahe

Vytlačiť