Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

19. január. Narodenie P. Michala Lacka SJ

Dňa 19. januára si pripomíname narodenie jezuitského pátra, gréckokatolíckeho kňaza, profesora cirkevných dejín, publicistu, bibliografa, redaktora Vatikánskeho rozhlasu a horlivého zástancu práv slovenských gréckokatolíkov, Michala Lacka. Narodil sa 19. januára 1920 v Krásnej nad Hornádom (dnes časť mesta Košice). Ako mladý muž sa dostal na teologické štúdiá do Záhrebu, neskôr v roku 1945 prišiel do Ríma, kde študoval súčasne na Gregorovej univerzite a na štátnej univerzite La Sapienza odbor dejiny so zameraním na dejiny Slovanov. V roku 1953 obhájil doktorskú prácu Pápeži a Veľká Morava v 9. storočí, čo bola spolu s cyrilometodskými dejinami problematika, ktorej sa vedecky venoval celý život. V roku 1955 obhájil doktorát na Gregorovej univerzite a začal prednášať na Pápežskom východnom inštitúte, stal sa riadnym profesorom v odbore dejín východných cirkví. Ďalšími významnými počinmi na vedeckom poli bolo okrem bohatej publikačnej činnosti redigovanie 19 ročníkov významného vedeckého periodika Slovak Studies ako aj vydanie dvoch zväzkov bibliografie k slovacikám v zahraničí. Vedecké periodikum Slovak Studies od začiatku získalo vo vedeckom svete mimoriadnu reputáciu, vychádzalo v zahraničných jazykoch a jeho pričinením svetová vedecká verejnosť mohla získavať poznatky o slovenských dejinách. P. Lacko sa tým pádom zaslúžil o sprítomnenie Slovenska na vedeckom poli.

V 60. rokoch P. Lacko neúnavne pracoval v prospech obnovenia gréckokatolíckej cirkvi v Československu, čo bol pre československú Štátnu bezpečnosť jeden z dôvodov pre jeho sledovanie. Pozorovací zväzok „METÓD" bol založený Krajskou správou Zboru národnej bezpečnosti v Košiciach v máji 1960 z dôvodu „úsilia o obnovenie gréckokatolíckej cirkvi" a vo februári 1972 bol zväzok prekvalifikovaný na osobný operatívny zväzok s vysokým „agentúrno-operatívnym významom".

Na základe zväzku ŠtB je možné získať poznatky o pomoci P. Lacka gréckokatolíckym kňazom a ich rodinám na Slovensku, ako aj o pašovaní náboženskej literatúry cez územie Poľska, Maďarska a Juhoslávie na Slovensko v období tzv. normalizácie. V 70. rokoch pravidelne navštevoval východomaďarské mestá v blízkosti slovenských hraníc, v ktorých sa nachádzali gréckokatolícke fary. Stretával sa tu so slovenskými duchovnými a rozdával im náboženskú literatúru, ktorú vydával Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. P. Lacko bol tiež činný v radoch Svetového kongresu Slovákov.

Počas celého svojho pôsobenia v Ríme sa neúnavne venoval slovenským pútnikom, ktorí prichádzali do Večného mesta, prijímal ich v miestnosti na Pápežskom východnom inštitúte na Piazza Santa Maria Maggiore, kde bol ubytovaný. Zomrel náhle a predčasne 21. marca 1982.

Beáta Katrebová Blehová

Pápež Pavol VI. a P. Michal Lacko

Zdroj foto: Centrum spirituality Michala Lacka Východ-Západ

Vytlačiť