Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

13. september 1944 – odvlečenie generálov Čatloša a Turanca do Moskvy; začiatok odvliekania slovenských občanov do ZSSR (1944-1945)

Medzi najtragickejšie kapitoly našich dejín v 20. storočí patrí násilné a protiprávne odvliekanie slovenských, resp. československých občanov do ZSSR, spravidla do trestných táborov známych pod skratkou GULAG.

Presný počet odvlečených občanov nebol podnes vyčíslený. Začiatok tohto protiprávneho procesu možno datovať presne, už do letných mesiacov roku 1944, keď ozbrojené zložky stalinského režimu začali vyčíňať na území Slovenska. Prvými občanmi Slovenskej republiky deportovanými do ZSSR boli generáli Ferdinand Čatloš (1895 – 1972) a gen. Jozef Turanec (1892 – 1957). Dve najvýznamnejšie slovenské vojenské osobnosti a, paradoxne, dlhoroční rivali, aj čo do postoja k prípravám povstaleckej akcie – prvý osnovateľ, druhý jej kategorický odporca – boli po dvojtýždňovom pobyte v povstalecko-partizánskom zajatí v noci z 13. na 14. septembra leteckou cestou deportovaní do ZSSR. Patrili medzi tých, čo pobyt i všetky výsluchy v Stalinovom impériu prežili. Do Československa boli vrátení v januári 1947.

Martin Lacko

Viac informácií o odvlečených do gulagov sa môžete dočitať tu alebo v publikácii Milady Polišenskej Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945 – 1953. Pozrite si aj Zoznam deportovaných (formát PDF, veľkosť súboru: 19,9 MB).

Vytlačiť