Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

10. máj 1960 – rozsiahla amnestia prezidenta Novotného

Pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Československa vyhlásil prezident republiky Anotnín Novotný rozsiahlu amnestiu, ktorá sa týkala aj 5319 z celkového počtu 8708 politických väzňov. Prepustení však boli pod podmienkou, že sa počas nasledujúcich desiatich rokov nedopustia žiadneho trestného činu. Vo väzniciach naďalej zostávali osoby odsúdené ako agenti cudzích rozviedok a organizátori protištátnych skupín. Z väzníc boli tiež prepustení komunistickí funkcionári súdení v rámci vnútrostraníckych procesov. Komunistické vedenie nepovažovalo oslobodenie väčšiny obetí politických procesov za nápravu zločinov režimu, ale za jednostranné gesto dobrej vôle, ktoré malo demonštrovať pevnosť a humánnosť ľudovo-demokratického zriadenia. Amnestovaní politickí väzni sa nedočkali rehabilitácie, zostávali občanmi druhej kategórie a mohli vykonávať iba manuálne práce.

Tomáš Klubert

Foto: rozkaz ministra vnitra z 5.4.1960

Foto: zdroj ABS

Vytlačiť