Sekcia evidencií

Spracúva a analyzuje údaje a evidenčné záznamy z produkcie bezpečnostných zložiek z obdobia rokov 1939 – 1990 a súčasne ich dopĺňa údajmi o občanoch či udalostiach z iných informačných zdrojov, napríklad o údaje zo súdnych spisov, ktoré sú uložené v štátnych archívoch. Využívaním takto spracovaných údajov ústav poskytne komplexnejší prehľad a kompaktnejší pohľad na činnosť totalitných režimov voči perzekvovaným občanom.

Dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa:
Mgr. Michal Miklovič

Vytlačiť