Referát Oral history

Referát Oral history zaznamenáva výpovede svedkov z obdobia neslobody, zabezpečuje ich spracovanie a archiváciu, vyrába filmy krátkeho televízneho formátu, organizuje premietanie filmov zo svojej produkcie na školách spojené s odbornými diskusiami, organizuje multižánrový Festival slobody.

Dočasne poverený výkonom funkcie vedúceho:
Mgr. et Mgr. Ján Endrődi

Vytlačiť