Koncentračné tábory a Gulagy

Prechodné obdobie 1945 – 1948 » Koncentračné tábory a Gulagy

Počas druhej svetovej vojny i krátko po jej skončení bolo množstvo obyvateľov Slovenska odvlečených do nemeckých a sovietskych koncentračných táborov. Od októbra 1944 prichádzali na Slovensko za jednotkami Červenej armády príslušníci sovietskej tajnej polície NKVD. Títo násilne a protiprávne zaisťovali tisíce mužov a odvliekali ich na ťažké práce do sovietskych pracovných táborov systému GULAG. Zo Slovenska takto bolo odvlečených dodnes nezistený počet osôb, zdokumentovaných je zatiaľ vyše 7 000 občanov, z toho vyše 200 žien a v táboroch zahynulo vyše 550 ľudí. Tí, čo prežili, sa vracali až po mnohých rokoch.

Foto: Jozef Bobalík

BOBALÍK JOZEF

Ako 18-ročný odišiel do Sovietskeho zväzu za vidinou úrodnej pôdy a bohatstva, no opak bol pravdou. Našli tam len biedu a chudobu. V roku 1948 ho počas priateľovej rozlúčky so slobodou donútili prečítať leták s nápisom „Smrť Stalinovi“, za čo ho o pár týždňov neskôr zatkli a odsúdili na 10 rokov väzenia. Po strastiplnej ceste tranzitkami Kyjeva, Charkova, Novosibirska a Tajšetu pracoval v táboroch Ozerlag (Sibír), Magadan, Usť- Kujga.

Foto: Anton Felber

FELBER ANTON

Bol obvinený za neúčasť na povinnej brigáde a v rokoch 1945-1948 bol odvlečený do gulagu Nuzal vo Vladikaukaze. Po návrate ho ŠtB poslala na dvojročnú prevýchovu do tábora nútených prác v Čechách.

Foto: Imrich Gallik

GALLIK IMRICH

Len osemnásťročného stolára nemeckého pôvodu, Imricha Gallika, v marci 1945 bezpečnostné orgány NKVD a Ľudových milícií odviedli na kruté vyšetrovanie, po ktorom nasledoval tri a pol ročný pobyt v sovietskom pracovnom lágri. Vďaka vnútornej sile a mladému organizmu zdolal všetky útrapy i neľudské životné podmienky gulagu a v decembri 1948 sa opäť šťastne vrátil domov.

Foto: Richard Kolban

KOLBAN RICHARD

Ako šestnásťročný zažil Richard Kolban hrôzy sovietskych pracovných táborov. Po dvoch rokoch, keď sa v Sovietskom zväze na podnet generála Svobodu začínalo formovať česko-slovenské vojsko, bol z gulagu prepustený a pridal sa k stovkám dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili zo všetkých koncov ZSSR. Postupne s vojskom prešiel až na Slovensko a zúčastnil sa mnohých oslobodzovacích bojov na našom území.

Foto: Ján Košút

KOŠÚT JÁN

Bol obvinený Rusmi za nástup na povinný výcvik do Slovenskej armády a následne v rokoch 1945 -1953 odvlečený do pracovných táborov OLP 33 NKVD, Jagrinlag a Ozerlag - Sibír.

Foto: Juraj Ružbaský

RUŽBASKÝ JURAJ

Od siedmich rokov ťažko pracoval ako sluha u nemeckých hospodárov, kde sa naučil hovoriť nemecky. Po vojne bol Rusmi obvinený za tlmočenie pre nemeckých vojakov a v rokoch 1945 – 1947 odvlečený do Ľvova a Odesy.

Vytlačiť