Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Veľká Bytča

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Dlhé Pole 836 4428 0
Dolné Hlboké 47 259 0
Dolný Hričov 158 805 0
Hliník nad Váhom 202 988 15
Horné Hlboké 58 242 0
Horný Hričov 96 475 0
Hrabové 114 719 2
Hričovské Podhradie 55 298 6
Hvozdnica 159 816 3
Jablonové 79 444 0
Kolárovice 595 2509 10
Malá Bytča 147 735 0
Maršová 108 572 0
Paština Závada 36 180 0
Peklina 33 162 0
Petrovice 253 1141 0
Predmier 191 956 15
Pšurnovice 120 584 0
Setechov 72 345 0
Šťavník 786 4129 1
Súľov-Hradná 176 969 0
Veľká Bytča 516 2846 305
Veľká Kotešová 166 974 0
Veľké Rovné 887 4904 10
Zárieč-Keblov 49 266 0
Zemianska Kotešová 179 950 0
nezaradené 19