Osudy slovenských Židov 1939-1945

Súpis Židov (1942)

Zoznam obcí okresu Bratislava okolie

Stav počtu domov a počtu obyvateľov k roku 1940.
(Zdroj: Lexikón obcí Slovenskej republiky, Štátny štatistický úrad, Bratislava 1942)

Stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942.

názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb v Súpise Židov
Biskupice pri Dunaji 625 3559 26
Čeklís 688 3187 13
Čela 143 645 0
Devínska Nová Ves 685 3430 32
Dúbravka 326 1243 9
Gessayov 59 350 0
Hochštetno 530 2166 21
Horvatský Grob 261 1345 0
Ivánka pri Dunaji 522 2766 52
Karlova Ves 205 1139 1
Komárov 176 931 3
Lamač 396 2018 14
Marianka 229 1024 0
Mást 170 898 9
Miloslavov 100 534 0
Mischdorf 140 659 0
Most na Ostrove 360 1582 5
Neštich 104 577 0
Pajštún 193 851 0
Prievoz 1232 6508 15
Račištorf 1179 6967 72
Schildern 120 579 0
Stupava 641 3714 203
Svätý Jur 493 3965 127
Tartschendorf 66 297 0
Vajnory 496 2955 7
Verekne 249 1232 16
Záhorská Bystrica 516 2342 0
Zohor 592 2891 0
nezaradené 8