Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Medzibodrožský (Bodrogközi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Bačka Bačka/Bacska Bacska 133 606 9
Biel Bieľ/Bély Bély 173 1094 93
Boľ Boľ/Boly Boly 157 824 41
Boťany Boťany/Battyán Battyán 207 1168 47
Čierna Černá/Csernő Ágcsernyő 123 607 47
Dobrá Dobrá Kisdobra 110 586 9
Kapoňa, m.č. Leles Kapoňa/Kaponya Kaponya 35 185 3
Kráľovský Chlmec Kráľovský Chlumec/Király-Helmec Királyhelmec 697 3794 916
Leles Leles/Lelesz Lelesz 337 2016 151
Malé Trakany Malý Tarkan/Kis-Tárkány Kistárkány 234 1341 62
Malý Horeš Malý Gýreš/Kis-Géres Kisgéres 296 1399 61
Nová Vieska pri Bodrogu, m.č. Somotor Malý Újlak/Kis-Újlak Kisújlak 43 254 20
Pavlovo, m.č. Svätá Mária Pavlovo/Pálfölde Pálfölde 43 192 13
Poľany Poľany/Polyán Bodrogmező 159 800 26
Pribeník Perbeník Perbenyik 267 1206 93
Rad Rad Rad 93 542 34
Soľnička Soľnička/Szolnocska Szolnocska 79 424 5
Somotor Somotor/Szomotor Szomotor 132 848 111
Svätá Mária Svätá Mária/Szent-Mária Bodrogszentmária 84 420 18
Svätuše Szentes Bodrogszentes 228 1114 103
Svinice Szinyér Szinyér 73 397 14
Véč, m.č. Somotor Vécs Bodrogvécs 95 557 31
Veľké Trakany Velký Tarkan/Nagy-Tárkány Nagytárkány 265 1487 108
Veľký Horeš Velký Gýreš/Nagy-Géres Nagygéres 268 1408 76
Vojka Véke Véke 97 588 14
Zatín Zétény Zétény 131 932 29