Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Šaľa (Vágsellyei járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Diakovce Diakovce/Deáki Deáki 601 3038 69
Dlná nad Váhom Dlhá nad Váhom/Vág- Hosszúfalu Vághosszúfalu 263 1053 11
Kráľová nad Váhom Kráľová nad Váhom/Vág-Királyfa Vágkirályfa 387 1810 3
Maďarský Šók, m.č. Selice Šók/Sók Magyarsók 465 2057 42
Neded Neded/Negyed Negyed 1009 4798 129
Šaľa Šaľa/Sellye Vágsellye 911 4842 506
Selice Selice/Szelőce Szelőce 312 1744 21
Tešedíkovo Pered Pered 859 4347 120
Trnovec nad Váhom Trnovec nad Váhom/Tornóc Tornóc 487 2834 46
Veča, m.č. Šaľa Veča/Vecse Végvecse 227 1264 30
Vlčany Farkašd/Farkasd Vágfarkasd 1247 5410 151
Žiharec Žigard/Zsigárd Zsigárd 601 2601 14