Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Galanta (Galántai járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Boldog Matka Božia/Boldogfa Pozsonyboldogfa 81 449 0
Čierna Voda Čierné Nekyje/Fekete-Nyék Feketenyék 193 1044 14
Čierny Brod Vizkelet Vízkelet 183 1331 16
Dedinka pri Dunaji, m.č. Nová Dedinka Šáp Dunasáp 108 597 6
Dolné Saliby Dolnie Saliby/Alsó-Szeli Alsószeli 547 2573 32
Galanta Galanta Galánta 739 4305 1176
Heď, m.č. Čierny Brod Hegy Hegy 37 283 4
Hody, m.č. Galanta Hody Hódi 74 596 11
Horné Saliby Hornie Saliby/Felső-Szeli Felsőszeli 659 4145 190
Hrubá Borša Hrubá Borša/Nagy-Borsa Nagyborsa 53 312 0
Hrubý Šúr Hrubý Šúr/Hegy-Súr Hegysúr 103 562 0
Jánovce Janovce/Jánosháza Dunajánosháza 58 316 0
Jelka Jelka/Jóka Jóka 547 2986 201
Kajal Kajal Nemeskajal 321 1606 17
Kostolná pri Dunaji Hasvár/Egyházfa Egyházfa 51 280 0
Košúty Košúty/Kosút Nemeskosút 263 1375 28
Kráľov Brod Kráľov Brod/Királyrév Királyrév 183 1004 0
Kráľová pri Senci Kráľová Királyfa 223 1064 0
Krmeš, m.č. Kráľová pri Senci Krmeš Papkörmösd 91 431 0
Malá Mača Malý Mačad/Kis-Mácséd Kismácséd 142 833 0
Malý Biel, m.č. Veľký Biel Nemecký Bél/Német-Bél Németbél 53 290 7
Malý Diosek, m.č. Sládkovičovo Malý Diosek/Kis-Diószeg Németdiószeg 198 1048 39
Malý Šúr, m.č. Kostolná pri Dunaji Malý Šúr/Péntek-Súr Pénteksúr 40 204 0
Matúškovo Takšoň/Taksony Taksonyfalva 448 2533 15
Mostová Mostová Kerť/Hidas-Kürt Hidaskürt 286 1781 41
Nebojsa, m.č. Galanta Nebojsa Nemesnebojsza 40 362 10
Nová Jelka, m.č. Jelka Nová Jelka/Újhely-Jóka Újhelyjóka 83 526 9
Nová Ves pri Dunaji, m.č. Nová Dedinka Nová Ves pri Dunaji/Duna-Újfalu Dunaújfalu 98 527 0
Réca Réca/Réte Réte 280 1395 28
Senec Senec/Szenc Szenc 999 5559 480
Tomášikovo Tallós Tallós 303 2087 28
Topoľnica Jazerný Ňáražd/Tós-Nyárasd Tósnyárasd 125 672 5
Trstice Nádszeg Nádszeg 535 3293 41
Tureň Tureň/Torony Dunatorony 58 309 0
Váhovce Váhovce/Vága Vága 444 2217 13
Veľká Mača Veľký Mačad/Nagy-Mácséd Nagymácséd 510 2320 5
Veľké Úľany Veľký Fedýmeš/Nagy-Födémes Nagyfödémes 657 3507 53
Veľký Biel Maďarský Bél/Magyar-Bél Magyarbél 322 1631 25
Veľký Diósek, m.č. Sládkovičovo Veľký Diosek/Nagy-Diószeg Magyardiószeg 618 3760 113
Vozokany Vozokany/Vezekény Pozsonyvezekény 205 1341 17
Zonc, m.č. Tureň Zonc Zonc 64 305 0