Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Szécsény (Szécsényi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Bušince Bušince/Bussa Bussa 231 1128 33
Čeláre Čeláry/Csalár Csalár 115 523 1
Glabušovce Glabošovce/Galábocs Galábocs 41 204 0
Muľa Rárošská Muľaď/Rárós-Múlyad Rárósmúlyad 108 402 1
Veľké Zlievce Veľké Zlievce/Nagy-Zellő Felsőzellő 194 751 11
Zombor Zombor Zobor 63 259 0