Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Salgótarján (Salgótarjáni járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Nová Bašta Kostolná Bašta/Egyházas-Bást Egyházasbást 155 726 22
Studená Studená/Hidegkút Medveshidegkút 69 363 3
Tachty Tajty/Tajti Tajti 125 621 6
Večeklov Večeklov/Vecseklő Vecseklő 109 567 2