Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Balašské Ďarmoty (Balassagyarmati járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Balog nad Ipľom Balog Ipolybalog 152 743 0
Bátorová Bátorová/Bátorfalu Bátorfalu 67 334 7
Čebovce Čebovce/Csáb Csáb 157 808 0
Chrastince Chrastince/Haraszti Ipolyharaszti 48 226 0
Kiarov Kiarov/Ipoly-Kér Ipolykér 89 457 0
Koláre Koláry/Kovár Kóvár 116 508 1
Kosihovce Kosihovce/Dacsó-Keszi Dacsókeszi 161 732 8
Kosihy nad Ipľom Kosihy nad Ipľom/Ipoly-Keszi Ipolykeszi 80 461 5
Kováčovce Kováčovce/Ipoly-Kovácsi Szécsénykovácsi 127 628 8
Lesenice Lesenice Leszenye 81 458 8
Malá Čalomija Malá Čalomija Kiscsalomija 55 330 5
Nenince Nenince/Nénye Lukanénye 206 926 3
Opatovská Nová Ves Opatovce-Nová Ves/Apát-Újfalu Apátújfalu 133 719 11
Óvár Olováry/Óvár Óvár 127 510 5
Slovenské Ďarmoty Slovenské Ďarmoty/Tót-Gyarmat Tótgyarmat 120 645 41
Veľká Čalomija Veľká Čalomija/Nagy-Csalomija Nagycsalomja 170 756 6
Vrbovka Vrbovka/Varbó Ipolyvarbó 174 609 4
Záhorce Záhorce Erdőszelestény 160 856 8
Želovce Želovce/Zsély Zsély 260 1228 19