Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Hurbanovo (Ógyallai járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Bajč Bajč/Bajcs Bajcs 82 1261 1
Bohatá, m.č. Hurbanovo Bagota Bagota 253 1396 9
Chotín Hetín/Hetény Hetény 430 1885 9
Dulovce Nová Ďala/Új-Gyalla Újgyalla 356 1671 4
Hurbanovo Stará Ďala/Ó-Gyalla Ógyalla 599 3082 111
Imeľ Imeľ/Imely Imely 382 1893 13
Iža Iža/Izsa Izsa 569 2321 6
Krátke Kesy, m.č. Marcelová Krátke Kesy/Kurta-Keszi Kurtakeszi 241 1299 31
Marcelová Marcelová/Marcelháza Marcelháza 485 2157 9
Martovce Martoš/Martos Martos 333 1395 21
Modrany Madar Madar 485 1929 12
Mudroňovo Mudroňovo Mudroňovo 38 206 0
Nesvady Nasvad/Naszvad Naszvad 1083 5843 50
Príbeta Perbete Perbete 902 4003 93
Radvaň nad Dunajom Radvaň nad Dunajom/Duna-Radvány Dunaradvány 328 1420 26
Šrobárová Šrobárová Šrobárovo 86 566 0
Svätý Peter Svätý Peter/Szent-Péter Komáromszentpéter 631 3201 41