Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Komárno (Komáromi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Bodza Boďa/Bogya Bogya 179 858 2
Brestovec Szilas Szilas 86 376 0
Čalovec Mederč/Megyercs Megyercs 357 1801 8
Číčov Číčov/Csicsó Csicsó 322 1707 24
Dolný Gellér, m.č. Holiare Dolní Gellér/Alsó-Gellér Alsógellér 111 438 2
Horný Gellér, m.č. Holiare Horní Gellér/Felső-Gellér Felsőgellér 43 182 0
Ižop Ižap/Izsap Izsap 94 524 6
Kameničná na Ostrove Keszegfalva Keszegfalva 561 2907 4
Klížská Nemá Klížska Nemá/Kolozs-Néma Kolozsnéma 209 842 0
Kolárovo Guta Gúta 2179 12160 389
Komárno Komárno Komárom vm. 2948 17465 1821
Lipové Hodžovo Hodžovo/Hodzsafalva 85 502 0
Nová Stráž Nová Stráž/Örs-Újfalu Örsújfalu 283 1601 6
Okoč Ekeč/Ekecs Ekecs 395 2200 10
Okoličná na Ostrove Ekel Ekel 310 1607 14
Opatovský Sokolec, m.č. Okoč Apáca-Szakállas Apácaszakállas 222 1316 13
Sokolce Lak Lakszakállas 199 976 6
Tôň Tôň/Tany Tany 141 702 20
Trávnik Fíš/Füss Komáromfüss 132 815 8
Turský Sokolec, m.č. Sokolce Turi-Szakállas Túriszakállas 70 432 3
Veľké Kosihy Veľké Kosihy/Nagy-Keszi Nagykeszi 195 1048 9
Veľký Meder Veľký Meder/Nagy-Megyer Nagymegyer 857 4644 529
Zemianska Olča Zemianska Olča/Nemes-Olcsa Nemesócsa 508 2420 95
Zlatná na Ostrove Aranyos/Zlatná na Ostrove Csallóközaranyos 388 2239 63