Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Tornaľa (Tornaljai járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Abovce Abovce/Abafalva Abafalva 142 674 5
Ardovo Ardovo/Ardó Pelsőcardó 79 332 0
Barca Barca/Baraca Baraca 92 471 3
Behynce, m.č. Tornaľa Behynce/Beje Beje 124 562 4
Bohúňovo Lekeňa/Lekenye Lekenye 94 475 7
Bretka Bretka/Beretke Beretke 114 495 3
Chvalová Chvalová/Felsőfalu Felsőfalu 57 257 0
Čoltovo Čoltovo/Csoltó Csoltó 109 564 20
Dlhá Ves Hosúsovo Gömörhosszúszó 132 599 0
Držkovce Držkovce/Deresk Deresk 191 759 11
Figa Figa/Füge Gömörfüge 98 463 5
Gemer Gemer/Gömör Sajógömör 304 1136 18
Gemerská Hôrka Gemerská Horka/Gömör-Horka Özörény 244 1079 18
Gemerská Panica Gemerská Panita/Gömör-Panyit Gömörpanyit 184 822 15
Gemerské Michalovce Michalovce/Mihályfalva Gömörmihályfalva 49 215 0
Hrkáč, m.č. Gemerská Ves Hrkáč/Harkács Harkács 66 372 18
Hubovo Hubovo/Hubó Hubó 95 373 4
Kečovo Kečovo/Kecső Kecső 114 548 0
Kesovce Kesovce/Sajó-Keszi Sajókeszi 64 270 9
Kráľ Svätý Kráľ/Szent-Király Sajószentkirály 136 663 4
Králik, m.č. Tornaľa Králik/Királyi Sajókirályi 103 496 8
Lenka Lenka/Lenke Sajólenke 55 273 5
Leváre Lévárt Lévárt 72 251 0
Levkuška Levkeška/Lőkösháza Lőkös 66 294 5
Meliata Meliata/Melléte Melléte 95 378 4
Nižná Kaloša, m.č. Kaloša Nižnia Káloša/Alsó-Kálosa Alsókálosa 125 675 6
Nižné Valice, m.č. Valice Nižnie Valice/Alsó-Vály Alsóvály 60 301 0
Otročok Otročok Otrokocs 52 217 4
Polina Polina/Alsófalu Alsófalu 93 384 0
Rašice Rašice/Rás Felsőrás 67 288 0
Riečka Riečka/Recske Sajórecske 55 234 4
Rumince Rumince/Runya Runya 98 510 6
Šankovce, m.č. Gemerská Ves Šankovce/Sánkfalva Sánkfalva 85 349 6
Skerešovo Skerešovo/Szkáros Szkáros 83 367 6
Starňa, m.č. Tornaľa Starňa/Sztárnya Sajószárnya 103 639 12
Stránska Oldalfalva Oldalfala 93 376 3
Štrkovec Štrkovec/Kövecses Kövecses 81 313 3
Tornaľa Tornaľa/Tornalja Tornalja 595 3255 706
Včelince Mehy/Méhi Méhi 173 659 0
Višňové Višňové/Visnyó Kisvisnyó 33 127 0
Vyšná Kaloša, m.č. Kaloša Vyšnia Káloša/Felső-Kálosa Felsőkálosa 26 123 0
Vyšné Valice Vyšnie Valice/Felső-Vály Felsővály 112 400 0
Žiar Žiar/Zsór Zsór 33 145 0