Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Rožňava (Rozsnyói járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Bôrka Borka Barka 104 507 0
Brzotín Brzotín/Berzéte Berzéte 263 1207 23
Čučma Čučma/Csucsom Csucsom 126 533 0
Drnava Drnava/Dernő Dernő 161 717 10
Gemerský Milhošť, m.č. Gemerské Teplice Migles Miglészpataka 46 197 0
Hucín Hucín Gice 139 592 8
Jelšava Jelšava Jolsva 615 2566 213
Jelšavská Teplica, m.č. Gemerská Teplica Jelšavská Teplica Jolsvatapolca 74 294 0
Jovice Jólész Jólész 111 522 7
Kováčová Kováčová/Kovácsi Kiskovácsvágása 60 305 0
Krásnohorská Dlhá Lúka Krásnohorská Dlhá Lúka/Várhosszúrét Várhosszúrét 149 634 0
Krásnohorské Podhradie Krásnohorské Podhradie/Kraszna Horka-Váralja Krasznahorkaváralja 250 1184 0
Kružná Kerešovce/Kőrös Berzétekőrös 90 439 2
Kunova Teplica Kunova Teplica/Kun-Tapolca Kuntapolca 152 711 7
Licince Licince Lice 147 575 0
Lipovník Hárskút Hárskút 132 572 0
Lúčka Lúčka Lucska 92 408 5
Mikolčany, m.č. Gemerský Sad Mikolčany Mikolcsány 47 193 0
Nadabula, m.č. Rožňava Nadabula Sajóháza 159 791 0
Nováčany, m.č. Gemerský Sad Nováčany Gömörnánás 61 215 0
Pača Pača Andrási 148 736 0
Pašková Pašková/Páskaháza Páskaháza 103 440 7
Plešivec Plešivec/Pelsőc Pelsőc 493 3132 285
Prihradzany Prihradzany Kisperlász 53 200 0
Rakovnica Rekeňa Rekenyeújfalu 141 610 3
Rožňava Rožňava/Rozsnyó Rozsnyó 1114 6595 445
Rudná Rudná Rozsnyórudna 129 834 0
Silica Silica/Szilice Szilice 212 954 4
Silická Brezová Borzová Szádvárborsa 99 415 0
Šivetice Šivetice Süvete 89 339 3
Slavec Salovec/Szalóc Szalóc 133 537 0
Vidová, m.č. Slavec Vidová/Vidtelke Vígtelke 53 228 0