Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Tiszaújlak (Tiszaújlaki járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
patrí Ukrajine Aklín/Akli Akli 180 886 35
patrí Ukrajine Batár Batár 152 801 24
patrí Ukrajine Čepa Csepe 203 1208 154
patrí Ukrajine Čoma Csomafalva 78 433 13
patrí Ukrajine Fančikovo/Fancsika Fancsika 53 519 0
patrí Ukrajine Černý Ardov/Fekete-Ardó Feketeardó 435 2128 348
patrí Ukrajine Černý Potok/Feketepatak Feketepatak 140 709 16
patrí Ukrajine Fertešalmaš/Fertősalmás Fertősalmás 180 865 52
patrí Ukrajine Forgolaň/Forgolány Forgolány 148 791 23
patrí Ukrajine Chlumec Hömlőc 42 146 0
patrí Ukrajine Karačiny/Karácsfalva Karácsfalva 104 499 0
patrí Ukrajine Matějovo/Mátyfalva Matyfalva 160 883 47
patrí Ukrajine Veliký Palad/Nagy-Palád Nagypalád 321 1761 174
patrí Ukrajine Ďakovo/Nevetlenfalu Nevetlenfalu 156 801 53
patrí Ukrajine Šalanky/Salánk Salánk 590 2723 158
patrí Ukrajine Ďula/Gyula Szőllősgyula 228 1103 55
patrí Ukrajine Bekeň/Bökény Tiszabökény 203 1151 106
patrí Ukrajine Farkašfalva/Farkasfalva Tiszafarkasfalva 88 452 8
patrí Ukrajine Kerestúr/Keresztúr Tiszakeresztúr 113 601 7
patrí Ukrajine Petrovo/Péterfalva Tiszapéterfalva 160 811 57
patrí Ukrajine Trstník Tiszasásvár 27 126 5
patrí Ukrajine Nové Selo/Újhely Tiszaújhely 192 1049 31
patrí Ukrajine Výlok/Újlak Tiszaújlaki j. 621 3502 1012
patrí Ukrajine Fedorovo/Tivadarfalva Tivadarfalva 98 555 14
patrí Ukrajine Vrbovec/Verbőc Verbőc 79 448 0