Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Beregovo (Beregszászi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
patrí Ukrajine Nižní Remety Alsóremete 128 721 25
patrí Ukrajine Astel Asztély 114 571 31
patrí Ukrajine Bodolov/Badaló Badaló 299 1262 66
patrí Ukrajine Blažejovo/Balazsér Balazsér 157 803 25
patrí Ukrajine Beňa/Bene Bene 189 1051 67
patrí Ukrajine Ardov/Ardó Beregardó 212 1257 87
patrí Ukrajine Dědovo/Déda Beregdéda 223 1076 23
patrí Ukrajine Šom/Som Beregsom 221 1210 29
patrí Ukrajine Berehovo/Beregszász Beregszász 3179 19135 6183
patrí Ukrajine Nové Selo/Újfalu Beregújfalu 365 1763 101
patrí Ukrajine Buču/Bucsu Bulcsu 167 1046 16
patrí Ukrajine Četovo/Csetfalva Csetfalva 110 541 25
patrí Ukrajine Popovo/Papi Csonkapapi 192 1318 33
patrí Ukrajine Vyšní Remety Felsőremete 92 500 40
patrí Ukrajine Hrabarov/Halábor Halábor 141 668 6
patrí Ukrajine Hetín/Hetyen Hetyen 172 862 16
patrí Ukrajine Kiďouš/Kigyós Kígyós 137 659 16
patrí Ukrajine Malá Běhaň/Kis-Bégány Kisbégány 175 935 23
patrí Ukrajine Harangláb Kisharangláb 87 514 11
patrí Ukrajine Kvasovo Kovászó 187 978 31
patrí Ukrajine Močola/Macsola Macsola 126 732 31
patrí Ukrajine Janošovo/Jánosi Makkosjánosi 236 1231 21
patrí Ukrajine Geča/Gecse Mezőgecse 88 472 6
patrí Ukrajine Homok Mezőhomok 65 320 5
patrí Ukrajine Kosino/Kaszony Mezőkaszony 478 2748 500
patrí Ukrajine Veliká Běhaň/Nagy-Bégány Nagybégány 269 1430 67
patrí Ukrajine Berehy/Bereg Nagybereg 540 2518 182
patrí Ukrajine Boržava/Borszava Nagyborzsova 246 1071 114
patrí Ukrajine Mužijovo/Muzsaly Nagymuzsaly 418 2169 358
patrí Ukrajine Orosijovo/Oroszi Sárosoroszi 166 806 18
patrí Ukrajine Čoma/Csoma Tiszacsoma 138 723 21
patrí Ukrajine Vary/Vári Vári 646 2924 194
patrí Ukrajine Zapsoň/Zápszony Zápszony 211 1050 64