Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Vráble (Verebélyi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Belek, m.č. Podhájska Beleg Kisbelleg 90 541 4
Beša Beša/Bese Barsbese 151 768 12
Čifáre Čifáry/Csiffár Csiffár 143 791 11
Dolný Ďur, m.č. Veľký Ďur Dolní Ďúrad Alsógyőröd 111 475 8
Dolný Ohaj Dolní Ohaj Ohaj 269 1565 35
Dyčka, m.č. Vráble Dyčka/Dicske Nemesdicske 96 530 4
Horný Ďur, m.č. Veľký Ďur Horní Ďúrad Felsőgyőröd 129 525 15
Horný Ohaj, m.č. Vráble Horní Ohaj/Aha Aha 189 908 0
Hul Hul Hull 178 1265 11
Iňa Iňa/Ény Ény 92 363 5
Jesenské Jesenské Setétkút 20 60 0
Klasov Kalaz/Kalász Kalász 177 925 13
Lula Lula Lüle 45 261 5
Martinová, m.č. Lúčnica nad Žitavou Martinová/Mártonfalva Zsitvamártonfalva 83 374 5
Melek Melek Mellek 154 777 9
Mochovce Mochovce/Mohi Mohi 175 669 10
Pozba Pozba Pozba 161 725 24
Radava Rendva Rendve 226 1054 7
Rohožnica, m.č. Veľký Ďur Dekeneš Kisgyékényes 107 455 13
Svätuša, m.č. Podhájska Senča Szencse 135 847 8
Tajná Tajná Tajnasári 101 485 7
Tehla Tehla/Töhöl Töhöl 158 711 4
Telince Teldince/Tild Tild 75 521 17
Trávniva Fíš Barsfüss 315 1986 26
Vajka nad Žitavou, m.č. Lúčnica nad Žitavou Vajka nad Žitavou Vajk 166 876 10
Veľká Maňa, m.č. Maňa Veľká Maňa Nagymánya 389 1695 17
Veľké Chyndice Veľké Hyndice/Nagy-Hind Nagyhind 98 482 0
Vlkas Valkáz Valkház 86 542 3
Vráble Vráble/Verebély Verebély 642 3442 264
Žitavce Ďarmoty nad Žitavou Zsitvagyarmat 148 699 15