Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Szob (Szobi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Bajtava Bajtava/Bajta Bajta 166 688 9
Chľaba Helemba Helemba 307 1099 5
Kamenica nad Hronom Kamenica nad Hronom/Garam-Kövesd Garamkövesd 342 1390 14
Leľa Leléd Leléd 161 575 1
Malá n/Hronom Kičind/Kicsind Kicsind 179 674 3
Malé Kosihy Malé Kosihy/Kis-Keszi Ipolykiskeszi 140 668 4
Pavlová Páld Garampáld 129 546 3
Salka Salka/Szalka Ipolyszalka 369 1632 8
Sikenička Ďarmotky/Kis-Gyarmat Kisgyarmat 214 873 22