Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Šahy (Ipolysági járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Bielovce Bielovce/Bél Ipolybél 126 548 12
Chorvatice, m.č. Tupá Chorvatice/Horváti Horváti 100 427 5
Demandice Demandice/Deménd Deménd 226 1261 12
Dolinka Inám Inám 126 584 4
Dolné Semerovce Dolnie Semerovce/Alsó-Szemeréd Alsószemeréd 140 632 3
Dolné Turovce, m.č. Veľké Turovce Dolnie Turovce Kistúr 92 440 0
Ďurkovce Ďurkovce/Gyürki Gyürki 69 349 9
Hokovce Hokovce/Egeg Egeg 149 640 12
Horné Semerovce Hornie Semerovce/Felső-Szemeréd Felsőszemeréd 126 669 36
Horné Turovce Hornie Turovce/Felső-Tur Felsőtúr 141 681 7
Hrkovce Hrkovce/Gyerk Gyerk 151 586 0
Ipeľské Predmostie Hidvég Ipolyhidvég 210 948 4
Ipeľské Úľany Fedýmeš/Födémes Ipolyfödémes 134 679 0
Ipeľský Sokolec Sakáloš/Szakállos Ipolyszakállos 299 1220 11
Kamenné Kosihy Kamenné Kosihy/Kő-Keszi Kőkeszi 55 262 3
Kleňany Kleňany/Kelénye Kelenye 104 615 6
Kubáňovo Setich/Szete Szete 136 615 8
Lontov Lontov/Lontó Lontó 178 881 18
Malé Ludince Malé Ludince/Kis-Ölved Kisölved 111 414 3
Malinovec, m.č. Santovka Maďarovce Hévmagyarád 69 353 6
Pastovce Pastovce/Pásztó Ipolypásztó 219 1064 16
Plášťovce Plášťovce/Palást Palást 429 1931 7
Preseľany nad Ipľom, m.č. Šahy Preseľany/Pereszlény Pereszlény 132 628 0
Šahy Šahy/Ság Ipolyság 776 4710 855
Šalov Šalov/Salló Garamsalló 255 1032 4
Sazdice Sazdice/Százd Százd 168 773 4
Sečianky Sečianky/Szécsénke Ipolyszécsényke 107 532 0
Seľany Selany/Szelény Szelény 79 360 0
Širákov Širákov/Sirák Sirak 94 369 3
Slatina Slatina/Szalatnya Szalatnya 118 537 6
Stredné Turovce, m.č. Veľké Turovce Strednie Turovce/Közép-Tur Középtúr 98 451 0
Tešmák, m.č. Šahy Tešmák/Tesmág Tesmag 199 853 3
Trebušovce Trebušovce/Terbegec Terbegec 60 333 15
Tupá Tompa Kistompa 61 277 6
Veľká Ves nad Ipľom Veľká Ves nad Ipľom/Nagyfalu Ipolynagyfalu 100 467 0
Vinica Nekyje/Nyék Ipolynyék 448 2027 38
Vyškovce nad Ipľom Vyškovce/Visk Ipolyvisk 256 1195 6
Zalaba Zalaba Zalaba 84 339 0