Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Turňa nad Bodvou (Tornai járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Chorváty Horváty/Horváti Tornahorváti 50 246 0
Dvorníky, m.č. Dvorníky-Včeláre Dvorníky/Udvarnok Szádudvarnok 93 414 0
Hačava Hačava Ájfalucska 153 785 0
Háj Háj Áj 88 421 0
Hosťovce Vendégi Bódvavendégi 84 419 2
Hrhov Hrhov/Gergö Tornagörgö 256 1190 18
Hrušov Hrušov/Körtvélyes Körtvélyes 97 476 0
Jablonov nad Turňou Jablonov nad Turnou/Szádalmás Szádalmás 211 905 21
Silická Jablonica Jablonca Jablonca 127 583 0
Turňa nad Bodvou Turna nad Bodvou/Torna Torna 304 1615 253
Turnianska Nová Ves Turnianska Nová Ves/Torna-Újfalu Tornaújfalu 99 453 0
Včeláre, m.č. Dvorníky-Včeláre Mihyska/Méhész Méhész 25 137 0
Zádiel Zádiel/Szádelő Szádelő 53 236 0
Žarnov Žarnov/Zsarnó Zsarnó 102 524 10