Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Košice (Kassai járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Barca, m.č. Košice Barca Bárca 381 1949 69
Baška Baška Baska 52 247 10
Belža Belža Bölzse 62 323 5
Bernátovce, m.č. Valaliky Bernátovce Bernátfalva 58 408 8
Bočiar Bočar Bocsárd 38 174 0
Bukovec Bukovec Idabukóc 99 605 0
Buzice, m.č. Valaliky Buzice Búzafalva 86 547 8
Buzinka, m.č. Košice Buzinka Buzinka 91 480 4
Byster, m.č. Sady nad Torysou Byster Beszter 97 537 0
Geča Geča Hernádgecse 99 636 26
Haniska Haniska Enyicke 227 1226 24
Hodkovce Hodkovce Hatkóc 46 223 0
Hýľov Hýľov Hilyó 90 481 1
Kavečany, m.č. Košice Kavečany Kavocsán 117 623 0
Kechnec Kehnec Kenyhec 88 441 6
Kokšov-Bakša Kokšov-Bakša Koksóbaksa 68 422 2
Košice Košice Kassa tjv. 6072 58090 11420
Košická Nová Ves, m.č. Košice Košická Nová Ves Kassaújfalu 216 1472 2
Košická Polianka Polianka Lengyelfalva 112 636 0
Košťany, m.č. Valaliky Košťany Csontosfalva 51 290 6
Krásna, m.č. Košice Krásna nad Hornádom/Széplak Abaszéplak 220 1372 21
Lorinčík, m.č. Košice Lorinčík Szentlőrincke 83 283 0
Malá Ida Malá Ida Kisida 81 434 0
Milhosť Migléc Miglécnémeti 81 451 8
Myslava, m.č. Košice Myslava Miszlóka 298 1695 6
Nižný Klátov Nižní Tejkeš Alsótőkés 102 536 4
Opátska, m.č. Košice Opátska Széplakapáti 116 651 0
Poľov, m.č. Košice Poľov Pólyi 124 707 0
Šaca, m.č. Košice Šaca Saca 121 666 0
Šebastovce, m.č. Košice Žebeš Zsebes 75 393 0
Šemša Šemša Semse 98 427 0
Seňa Seňa/Szina Abaújszina 296 1658 78
Sokoľany Sokoľany Abaújszakaly 148 859 0
Ťahanovce, m.č. Košice Ťahanovce Hernádtihany 464 2036 3
Veľká Ida Veľká Ida/Nagy-Ida Nagyida 423 2298 86
Všechsvätých, m.č. Valaliky Všechsvätých Kassamindszent 59 347 28
Vyšné Opátske, m.č. Košice Vyšnie Opátske Szilvásapáti 84 359 0
Vyšný Klátov Vyšní Tejkeš Felsőtőkés 100 504 0
Zdoba, m.č. Sady nad Torysou Zdoba Izdoba 81 482 0
Zlatá Idka Zlatá Idka Aranyida 177 681 0