Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Füzér-Gönc (Füzér-gönci járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Blažice Bologd Balogd 70 341 3
Bohdanovce Bohdanovce Garbócbogdány 109 578 20
Čaňa Čaňa Hernádcsány 301 1799 113
Ďurkov Ďurkov Györke 162 880 11
Gyňov Gyňov Hernádgönyű 70 425 7
Nižná Hutka Nižnia Hutka Alsóhutka 70 359 0
Nižná Myšľa Nižnia Myšľa Alsómislye 227 1130 17
Nižný Čaj Nižní Čaj Alsócsáj 44 240 5
Olšovany Oľšoviany Ósva 97 511 11
Rákoš Rákoš Abaújrákos 51 345 7
Ruskov Ruskov Regeteruszka 187 1009 8
Skároš Skároš Eszkáros 111 709 23
Trstené pri Hornáde Nádošť Abaújnádasd 227 1363 16
Vyšná Hutka Vyšnia Hutka Felsőhutka 57 333 4
Vyšná Myšľa Vyšnia Myšľa Felsőmislye 177 951 6
Vyšný Čaj Vyšní Čaj Felsőcsáj 75 384 0
Ždaňa Ždaňa Hernádzsadány 176 1037 51