Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Cserhát-Encs (Cserhát-encsi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Budolov, m.č. Moldava nad Bodvou Bodolov Bodoló 94 519 15
Buzica Buzita Buzita 212 1065 19
Čečejovce Čečejovce/Csécs Csécs 202 1057 24
Cestice Cestice/Szeszta Szeszta 116 681 5
Chym, m.č. Perín-Chym Him Hím 60 297 0
Debraď Debraď/Debrőd Debrőd 115 621 6
Drienovec Šomody/Somodi Somodi 249 1329 6
Janík Jánok Jánok 161 887 10
Jasov Jasov/Jászó Jászó 327 1960 63
Jasovský Podzámok, m.č. Jasov Jasovský Podzámok/Jászó-Váralja Jászóváralja 37 301 6
Komárovce Komárovce/Komáróc Komaróc 85 496 4
Mokrance Mokrance Makranc 179 955 26
Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou/Szepsi Szepsi 458 2280 211
Nižný Lánec Nižní Lánc/Alsó-Lánc Alsólánc 57 340 1
Nováčany Nováčany Jászóújfalu 77 440 0
Paňovce Paňovce Pány 93 471 4
Peder Péder Péder 86 420 5
Perín, m.č. Perín-Chym Perín/Perény Perény 238 1376 15
Poproč Poproč/Mindszent Jászómindszent 274 1625 25
Rešica Rešta/Resta Reste 89 504 6
Rudník Rudník Rudnok 129 614 3
Výšný Lánec, m.č. Perín-Chym Vyšní Lánc/Felső-Lánc Felsőlánc 76 365 0